} -->

Friday, 27 September 2013

koi chahta hai kisi ko apna bnanekoi chahta hai kisi ko apna bnane k liye.
koi chahta hai kisi ko tanhai se bachane 

k liye''Mujhe bhi kisi ne chaha tha...
sirf apne ___dil ko behlane k liye....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...