} -->

Thursday, 3 October 2013

Q SharmiNda Karte Ho, Ye Rasmi BateN Poch KarQ SharmiNda Karte Ho, Ye Rasmi BateN 
Poch Kar...!!

HaaL Hamara Wohi Hy Jo Tum Ne BaNa 
Rakha Hai...!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...