} -->

Thursday, 21 November 2013

Dastoor hai duniya ka magar yeh to batao


Dastoor hai duniya ka magar yeh 
to batao,

Hum kis se milain kis se kahen Eid 
mubarak...?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...