} -->

Friday, 1 November 2013

Suljha hua sa fard samjty hain


Suljha hua sa fard samjty hain
muj ko log''

uljha hua sa muj me koi aur bhi
hai,,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...